xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.อนุมัติ ร.ร.เปิดใช้อาคารคัดเลือก นร.เข้า ม.1-ม.4 ให้เสร็จในครึ่งวัน-ห้ามจำหน่ายอาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
ศบค.อนุมัติ ร.ร.เปิดใช้อาคารให้สอบคัดเลือก-จับสลาก-รายงานตัว นร.ชั้น ป.1-ม.1-ม.4 กำหนดให้เสร็จภายในครึ่งวัน และห้ามจำหน่ายอาหารในโรงเรียนวันดังกล่าว พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.

วันนี้ (13 พ.ค.) เวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ศบค.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุญาตใน 3 ประเด็น คือ 1. ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอให้ใช้อาคารสถานที่ในการจับฉลากเข้าเรียน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ขอใช้อาคารสถานที่ในการสอบคัดเลือกและจับฉลาก ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจับฉลาก การสอบคัดเลือก ไปจนถึงการรายงานตัว การมอบตัว และการยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)

2. ที่ประชุมอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 20 คน ในสถานศึกษาที่มีการจับฉลากและการสอบคัดเลือกนักเรียน และ 3. ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่ที่ ศปก.ศบค. นอกจากนี้ ให้หน่วยงานการศึกษาที่อยู่ในสังกัดของกรุงเทพฯ ใช้ในรูปแบบเดียวกันได้ แต่จะต้องขออนุญาตมาก่อนเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ ที่มีหน่วยงานการศึกษา ก็ขอให้ทำเรื่องขึ้นมา เราจะอนุมัติในหลักการในรูปแบบที่คล้ายกัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการการจัดห้องเรียน จับฉลาก และห้องสอบคัดเลือกสำหรับการจับฉลากในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้น กรณีใช้ห้องเรียนปกติขนาด 8x8 เมตร ให้จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด นอกจากนี้กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่นหรืออาคารอเนกประสงค์ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด ขณะเดียวกัน การจัดเตรียมห้องสอบสำรองกรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และจะต้องดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันจับฉลากเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน สำหรับกำหนดการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จับฉลากและสอบคัดเลือกในวันที่ 15 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 16 พ.ค. ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้นจับฉลากและรายงานตัวระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 29 พ.ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 30 พ.ค. ขณะที่กรณีเด็กไม่มีที่เรียนให้ยื่นความจำนงจับฉลากและสอบคัดเลือกในวันที่ 25-29 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 30 พ.ค.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.พบว่าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และปทุมธานี ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย มี 4 จังหวัด คือ นนทบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และชลบุรี

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 11-50 รายมี 11 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา นครปฐม นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ราชบุรี จันทบุรี นครราชสีมา และปัตตานี สำหรับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย คือ เชียงใหม่ ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ระนอง กระบี่ อ่างทอง เชียงราย ขอนแก่น ปราจีนบุรี สระแก้ว พัทลุง สุพรรณบุรี ตรัง สระบุรี นครนายก สมุทรสงคราม มหาสารคาม ลำปาง ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นราธิวาส เพชรบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี พิษณุโลก ยะลา นครพนม เพชรบูรณ์ พิจิตร ยโสธร แพร่ อุบลราชธานี ลำพูน กาญจนบุรี สุรินทร์ กำแพงเพชร สุโขทัย สกลนคร เลย ชัยนาท สิงห์บุรี พังงา บึงกาฬ และอุทัยธานีกำลังโหลดความคิดเห็น...