xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.รอ ศบค.ตัดสินใจ เลื่อน/ไม่เลื่อน เปิดเทอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ที่ประชุมได้ประเมินถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขณะนี้มีการประกาศของกรุงเทพมหานคร ให้งดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ขณะที่จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ดังนั้น คงต้องรอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งจากนี้ไปมาตรการการต่างๆ ของสถานศึกษาจะมีการประเมินร่วมกับ ศบค.

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะกลับไปประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนว่าโรงเรียนในพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงมาก-น้อยแค่ไหนบ้าง รวมถึงวางแผนจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และออกแบบบทเรียนให้มีความทันสมัย เพื่อให้เด็กสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง On air, On line หรือ On site

สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในกระทรวงศึกษาธิการที่ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อทั้งข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน ขณะนี้กำลังประเมินสถานการณ์และหามาตรการที่เข้มข้นขั้นสูงสุด แต่เบื้องต้นได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงาน Work Form Home ร้อยละ 5 แล้ว ซึ่งไม่อยากจะกล่าวว่าเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ขอย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงศึกษาธิการคงไม่สามารถให้ Work Form Home ได้ 100% เนื่องจากการทำงานบางเรื่องไม่สามารถหยุดได้ เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ คดีฟ้องร้องทางปกครอง เป็นต้น เพราะทุกอย่างขับเคลื่อนตามกรอบเวลาของกฎหมาย

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า หากประเมินสถานการณ์แล้วจำเป็นต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 การสอบเข้า ม.1และ ม.4 ก็อาจจะต้องเลื่อนการสอบตามไปด้วย ดังนั้นการประเลื่อนหรือไม่เลื่อนเปิดภาคเรียน คงต้องอยู่ที่ ศบค.จะพิจารณา ในส่วนของ สพฐ.ไม่มีความกังวล แต่เป็นห่วงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนมากกว่า เพราะรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 สพฐ.ได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว