xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเย็นเกินค่ามาตรฐาน 24 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และอุบลราชธานี

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์