xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเย็นพบเกินค่ามาตรฐาน 17 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 17:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร ปราจีนบุรี หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น