xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเที่ยงเกินค่ามาตรฐาน 35 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 12:00 น สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ระยอง หนองคาย เลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา และ บุรีรัมย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์