xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศพบเกินค่ามาตรฐาน 26 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา และบุรีรัมย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์