xs
xsm
sm
md
lg

เรือนจำมุกดาหารประกาศงดเยี่ยมญาติตั้งแต่ 28 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายบัณฑิตย์ เชื้อม่วง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ และการแพร่ระบาดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรือนจำจังหวัดมุกดาหารได้กำหนด มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในเรือนจำ เพื่อให้การป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดเข้าไปภายในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2561 ข้อ 13 จึงให้งดเยี่ยมญาติทางห้องเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้มีการเยี่ยมญาติทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) แทน อย่างไรก็ตาม ยังเปิดให้มีการรับฝากเงินและซื้อของฝากที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป