xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 9

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (9 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 9 (The 9th Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS Summit) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป ลาว เมียนมา เวียดนาม และเลขาธิการอาเซียน โดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ หุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยงและความยืดหยุ่น (Partnership for Connectivity and Resilience)

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงเพื่อสนับสนุนผู้นำทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน ACMECS ให้ก้าวหน้า มีพลวัต และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายรูปแบบใหม่ ตลอดจนจะนำเสนอข้อเสนอของไทยในหลักการอนุภูมิภาค ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ (Safe, Secure and Trustworthy ACMECS) ให้เป็นอีกหนึ่งสาขาความร่วมมือภายใต้แผนแม่บท ACMECS