xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผย ปชช.อยากให้เร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง-สินค้าแพง ลดความเสี่ยงหนี้สิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,161 คน เรื่อง "สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563" พบว่าความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน มีความเสี่ยงเฉลี่ย 4.87 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

ด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน ได้ค่าเฉลี่ย 5.85 คะแนน รองลงมา คือ ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง ได้ค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน ด้านการเมือง ได้ค่าเฉลี่ย 5.78 คะแนน ด้านการจราจรและการเดินทาง ได้ค่าเฉลี่ย 5.43 คะแนน และด้านสุขภาพร่างกาย ได้ค่าเฉลี่ย 5.23 คะแนน

ส่วนด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คะแนน รองลงมา คือ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน และด้านสุขภาพจิตใจ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน

สำหรับเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยง พบว่า อันดับแรก อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา ร้อยละ 55.2 อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย และร้อยละ 53.0 อยากให้แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน