xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผยคนไทยมีสุขไม่ติด COVID-19 ทุกข์เพราะกลัวระบาดระลอกสอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,1879 คน เรื่อง "สุข ทุกข์ คนไทย" พบว่า

เรื่องที่มีความสุขมากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ คือ ไม่ติดเชื้อ COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมา คือ ใช้ชีวิตได้ปกติขึ้น ไม่ต้องกักตัว ล็อกดาวน์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 และมีชดเชยวันหยุดยาวหลายเดือน ได้เที่ยว ได้อยู่กับครอบครัว คนรัก มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.5

ส่วนเรื่องที่มีความทุกข์มากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ คือ กลัวการแพร่ระบาดรอบ 2 และกลัวติด COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมา คือ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ข้าวของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และเงินเดือน รายได้ลดลง ไม่มีโบนัส คิดเป็นร้อยละ 30.6

เมื่อถามว่า ปัจจุบันปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องใดที่ทำให้ท่านเครียด วิตกกังวลมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.2 เห็นว่าเป็นปัญหาข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รองลงมา ร้อยละ 46.7 เป็นปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และร้อยละ 43.6 เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุม

สุดท้าย เมื่อถามถึงความหวังที่อยากได้มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.1 อยากให้เศรษฐกิจดี มีเงินมีทองใช้มากกว่านี้ รองลงมา ร้อยละ 57.6 อยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม บังคับใช้เท่าเทียมกัน และร้อยละ 56.1 อยากให้บ้านเมืองสงบ ปลอดภัย ไร้การจี้ปล้น อาชญากรรม