xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 3 รัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (8 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

นายวัฒนา สิทธิวัง ตำแหน่ง ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่ง โดยนายวัฒนา และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 7,764,625.34 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 4,385,515.35 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,385,515.35 บาท

นายอุตตม สาวนายน กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 230,823,088.15 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยนายสนธิรัตน์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 158,183,198.45 บาท ไม่มีหนี้สิน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 472,446,853.31 บาท ไม่มีหนี้สิน