xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดเซฟ"อุตตม"หลังพ้น ปธ.บอร์ด ธ.ก.ส.ทรัพย์สินเพิ่มกว่า 6.9 ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง กรณีนายอุตตม สาวนายน พ้นตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนายอุตตม ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยนายอุตตม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 230,823,088 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายอุตตม 117,163,021 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 113,660,066 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 44 รายการ รวม 83,459,769 บาท ที่ดิน 6 รายการ รวม 57,200,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ ในย่านหลานหลวง สุขุมวิท และชะอำ รวม 44,000,000 บาท เงินฝาก 25 บัญชี รวม 24,263,318 บาท ยานพาหนะ 6 รายการ รวม 20,100,000 บาท โดยที่น่าสนใจคือรถยนต์ที่ได้มาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่มีมูลค่าสูงถึง 10,000,000 บาท

ส่วนทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มีการแจ้งไว้เพียง 2 รายการ คือ แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 1,000,000 บาท นาฬิกา Patek Philipe 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาท โดยแจ้งว่าเป็นของนางอิชยา สาวนายน (คู่สมรส) ได้รับมาจากมารดา

นอกจากนั้น นายอุตตม และคู่สมรส ยังแจ้งด้วยว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งรวม 13,394,000 บาท แบ่งเป็นรายได้ของนายอุตตม ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม ดอกผลและผลตอบแทนจากกองทุน และรายได้จากการขายรถ Cayenne Turbo รวม 4,294,000 บาท ส่วนรายได้คู่สมรส ประกอบด้วย เงินเดือน 5,800,000 บาท โบนัส 2,300,000 บาท และดอกเบี้ยตอบแทนจากกองทุน รวมทั้งหมด 9,100,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวมทั้งหมด 4,660,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ซึ่งแจ้งไว้ว่าทรัพย์สินรวมคู่สมรส 223,866,935 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,938,699 บาท เท่ากับว่า นายอุตตม และคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,956,153 บาท และหนี้สินหายไป 1,938,699 บาท