xs
xsm
sm
md
lg

ศาลล้มละลายกลางสั่งการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลล้มละลายกลางอ่านคำสั่งพิจารณาคดีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีคำสั่งให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ การบินไทยเสนอแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟู คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด รวมทั้งมีกรรมการการบินไทย 6 คน ได้แก่ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากนั้นกรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้

สำหรับฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ การบินไทยได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนพยานโจทย์และจำเลยรวม 3 ครั้ง โดยการบินไทยได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นหลังจากศาลล้มละลายกลางรับคำขอฟื้นฟูกิจการถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาช่องทางการฟื้นฟูกิจการเบื้องต้น ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ

1. การปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาเจ้าหนี้ โดยให้ภาระการชำระหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสด พร้อมหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น และปรับโครงสร้างเงินทุนระยะยาว

2. ปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบิน ด้วยการยกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่ทำกำไร รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเส้นทางการบินและลดประเภทเครื่องบินเพื่อลดต้นทุน

3. ปรับปรุงองค์กรและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดยเพิ่มความคล่องตัวในการบริการจัดการ เช่น ตั้งบริษัทย่อย จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุน และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

4. ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์และความสามารถในการหารายได้ โดยปรับปรุงระบบและรูปแบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร เช่น อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มอื่นให้มากขึ้น

5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับ ลดงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพแต่ละหน่วยธุรกิจ ปรับจำนวนพนักงานและสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานได้ปรับเข้าระบบประกันสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง