xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้น! ศาลล้มละลายกลางนัดอ่านคำสั่งฟื้นฟูการบินไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (14 ก.ย.) ศาลล้มละลายกลางนัดอ่านคำสั่งฟื้นฟูกิจการของการบินไทย และแต่งตั้งคณะผู้จัดทำแผน ที่ตัวแทนบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากว่าศาลฯ เห็นชอบด้วยแผนฯ จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างเป็นทางการ เพื่อบริหารจัดการภาวะหนี้สินมูลค่ากว่า 3.32 แสนล้านบาท ตามขั้นตอน กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือน นับแต่คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คาดว่าการทำแผนฯ จะใช้เวลาราว 1 ปี หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแผน ซึ่งจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฯ แต่สามารถขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี