xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ร่วมเป็น “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และตั้งผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น ขั้นตอนต่อไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หากผู้ถือหุ้นกู้รายใดไม่สะดวกยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ สามารถนำเอกสารไปยื่นขอรับชำระหนี้ด้วยตนเอง ณ จุดบริการต่างๆ ของ 4 หน่วยงาน ได้แก่

(1) บริษัท การบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1 สำหรับมูลหนี้ทุกประเภท

(2) กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 2) สำหรับมูลหนี้ทุกประเภท

(3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

(4) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์

สำหรับจุดบริการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ในทุกขั้นตอน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดี ตามวันและเวลาราชการ ระหว่าง 08.30ภ16.30 น. หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดีwww.led.go.th เว็บไซต์ของบริษัท การบินไทย www.thaiairways.com หรือโทร.สอบถามได้ที่กรมบังคับคดี 0-2881-4999 หรือ Call Center ของบริษัท การบินไทย 0-2356-1111 กด 8

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ร่วมกับบริษัท การบินไทย ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.tgbondinfo.com เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ของตนได้ รวมทั้งมีรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องนำไปใช้กรอกคำขอรับชำระหนี้ไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ก.ล.ต. พร้อมตอบข้อซักถามและรับประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยสามารถโทรสอบถามได้ที่ “สายด่วนผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย” 1207 กด 9 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...