xs
xsm
sm
md
lg

สภากาชาดฯ ชวนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์"วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก กำหนดจัดขึ้นโดยองค์กร World Marrow Donor Association (WMDA) ให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อขอบคุณอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ และผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 37 ล้านคน และรณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย สเต็มเซลล์มากกว่า 50,000 รายต่อปี โดยจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2558 ซึ่งมีมากกว่า 55 ประเทศร่วมจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 รายทั่วโลก ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย

โดยจัดตั้ง "ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ" เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 18 ปีแล้ว ปัจจุบันมีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 264,022 ราย ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จำนวน 398 ราย (คนไทยและชาวต่างชาติ) และยังมีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 2,171 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลิวคีเมีย) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น ดังนั้น การจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ในปี 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ดังนี้

1 . วันที่ 7-19 กันยายน 2563 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ จะได้รับ "กระเป๋าผ้าปฏิบัติการตามหาคู้แท้สเต็มเซลล์" เป็นที่ระลึก

2. เปลี่ยนภาพ Profile Facebook ให้โลกรู้ว่าเรา คือ อาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ หรือผู้บริจาคสเต็มเซลล์

3. กิจกรรมถ่ายภาพในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ผ่านสื่อ Social Media เช็คอิน พร้อมติด Hashtag #WMDD2020 ThankYouDonor (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) 20 ภาพโดนใจรับ "ตุ๊กตาลุ้มลุกปันปัน"

4. วันที่ 13 กันยายน 2563 จัดทริปขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ทำบุญ ไหว้พระ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการรวมตัวผู้บริจาคเป็นครั้งแรกที่มากที่สุด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน