xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันวัคซีนฯ โต้ข่าวรัฐไม่หนุนผลิตวัคซีนโควิด-19 ชี้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนและนายแพทย์ธีระวัมน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแอ๊ด คาราบาว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไทยผลิตวัคซีนโควิดได้แล้ว แต่รัฐบาลไม่สนับสนุนการผลิตวัคซีนโควิด-19 นั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบร่วมกับบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนในสัตว์ทดลองจนถึงการทดสอบในคน ซึ่งทางบริษัท ใบยาฯ ได้แจ้งแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบในสัตว์ทดลองด้วยเงินทุนตนเองไปก่อน หากได้ผลดีจะขอรับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติในขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้บรรจุแผนการวิจัยขั้นตอนต่อไป ในแผนคำของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป ในส่วนการวิจัยเพื่อการผลิต สถาบันฯ ยังได้ช่วยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการขยายการผลิตสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

อนึ่ง ข้อเท็จจริงในขณะนี้คือวัคซีนต้นแบบของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด นี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของสัตว์ทดลองที่ได้ผลการทดสอบดีในลิง จำเป็นต้องมีการวิจัยทดสอบต่อในคน จนพิสูจน์ผลในการป้องกันโรคได้ จึงจะถือว่ามีวัคซีนที่ใช้ได้