xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ปิดสนามชนไก่-ซ้อมชนไก่-ชนโค-กัดปลาถึง 31 ส.ค. สกัดโควิด-19 ระลอกใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 13 ระบุว่า ตามที่มีประกาศขยายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงเห็นชอบให้ปิดสนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวที่มีความพร้อมจะเปิดดำเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค และจะต้องแจ้งเขตพื้นที่เข้าไปตรวจแนะนำ และเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุญาตก่อน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558