xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ทำหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนยึดมาตรการ ศบค.ยังไม่ On-site 100%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติที่โรงเรียน หรือ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังปรากฏว่า มีสถานศึกษาบางแห่งได้ทำการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.กำหนด จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมาตรการจนกว่า ศบค.จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ