xs
xsm
sm
md
lg

“สพฐ.” ออกประกาศแจ้งสถานศึกษาทั่วประเทศ ทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สพฐ. แจ้งสถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เน้นเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม กิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมาก ควรงดเว้น

วันนี้ (11 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ

ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...