xs
xsm
sm
md
lg

รมช.ศธ.ลงพื้นที่อุดรฯ ติดตามผลจัดการเรียนการสอน Coding

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน Coding ที่โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ Coding ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Coding

จากนั้น พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กล่าวต้อนรับ