xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์ชาติเผย ศก.ไทยเดือน มิ.ย.63 กระเตื้องขึ้น แต่ภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน 2563 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น

โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำ เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงต่อเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่