xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ไม่ได้ประโยชน์จากการปรับ ครม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,078 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "ประชาชนได้อะไร ? จากการปรับ ครม."

ประชาชนคิดว่า "การปรับ ครม." ครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ ?

อันดับ 1 ร้อยละ 55.75 ระบุ เหมือนเดิม
อันดับ 2 ร้อยละ 28.48 ระบุ แย่ลง
อันดับ 3 ร้อยละ 15.77 ระบุ ดีขึ้น

"การปรับ ครม." ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลมากน้อยเพียงใด ?

อันดับ 1 ร้อยละ 52.88 ระบุ เชื่อมั่นลดลง
อันดับ 2 ร้อยละ 33.67 ระบุ เหมือนเดิม
อันดับ 3 ร้อยละ 13.45 ระบุ เชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งทำมากที่สุด

อันดับ 1 ร้อยละ 89.29 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
อันดับ 2 ร้อยละ 74.06 ระบุ แก้ปัญหาตกงาน/ว่างงาน
อันดับ 3 ร้อยละ 72.84 ระบุ ความโปร่งใสในการทำงาน
อันดับ 4 ร้อยละ 70.68 ระบุ ดูแลให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อันดับ 5 ร้อยละ 68.05 ระบุ รายได้น้อย ภาระหนี้สินของประชาชน

ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ครั้งนี้หรือไม่ ?

อันดับ 1 ร้อยละ 48.70 ระบุ ไม่ได้ เพราะ คนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง เป็นเพียงการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่ใช่จากความสามารถที่แท้จริง ฯลฯ

อันดับ 2 ร้อยละ 37.11 ระบุ ไม่แน่ใจ เพราะ ต้องรอดู ครม. ชุดใหม่ว่ามีใครบ้าง ปัญหาทางการเมืองมีมาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารบ้านเมืองเท่านั้น ฯลฯ

อันดับ 3 ร้อยละ 14.19 ระบุ ได้ เพราะ รัฐบาลมีเสถียรภาพและบริหารงานได้ดีขึ้น ได้คนเก่งมีฝีมือเข้ามาทำงาน มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ฯลฯ