xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล มองปรับ ครม.ไร้ประโยชน์ ทำความเชื่อมั่น รบ.ลด จี้เร่งแก้เศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจ ปชช.การปรับ ครม. ส่วนใหญ่มองไม่ได้ประโยชน์ รบ.ทำงานเหมือนเดิม แถมความเชื่อมั่นลด จี้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

วันนี้ (26 ก.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนได้อะไร? จากการปรับ ครม.” กลุ่มตัวอย่าง 1,078 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ร้อยละ 48.70 โดยการปรับ ครม. ครั้งนี้ ยังคงทำให้รัฐบาลทำงานได้เหมือนเดิม ร้อยละ 55.75 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลหากมีการปรับ ครม. พบว่า จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง ร้อยละ 52.88 และสิ่งที่อยากให้ ครม. ชุดใหม่เร่งดำเนินการ คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 89.29

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญ คือ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะมีการปรับ ครม.ในรูปแบบใด รัฐบาลก็ยังคงทำงานในรูปแบบเดิม ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่ง ทั้งนี้ ปัญหาของบ้านเมืองมีหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน จึงเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขหากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไม่เพียงแต่ปรับ ครม. ตามวาระและโอกาสเท่านั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...