xs
xsm
sm
md
lg

ศปน.ตร.แถลงรวบเจ้าหนี้นอกระบบเกือบ 400 ราย ยึดทรัพย์กว่า 200 ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) แถลงผลการดำเนินงานช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีการจับกุมกระทำความผิดเกือบ 400 ราย ตรวจยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศปน.ตร. เร่งปราบปรามฯ นั้น ศปน.ตร. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน มีผลการดำเนินการกับกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบดังนี้

รับแจ้งและดำเนินการทั้งสิ้น 801 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 513 เรื่อง จับกุม 355 คดี ผู้ต้องหา 393 ราย ของกลาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 12 คัน โฉนดที่ดิน 44 ฉบับ เรื่องทางแพ่ง คู่กรณีประสงค์ไปใช้สิทธิทางศาล 6 เรื่อง ไกล่เกลี่ยประนีประนอม 56 เรื่อง ไม่พบการกระทำความผิด 96 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 288 เรื่อง

เมื่อแยกรายละเอียดรายพื้นที่ พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตปริมณฑล พบในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 1 และ 2 จำนวน 223 เรื่อง และ 101 เรื่องตามลำดับ ในจำนวนนี้พบว่าลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆ ของการกระทำความผิดได้ดังนี้ ดอกเบี้ยเกินอัตรา587เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.28 แก๊งหมวกกันน็อก 131 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.35 กู้ออนไลน์ 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.12 จำนำรถ 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.50 วางหลักประกัน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.12 จำนอง/ขายฝากที่ดิน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.00 อื่นๆ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.63

นอกจากนี้ ปัจจุบันพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่รอยต่อของกรุงเทพฯ กับเขตปริมณฑล โดยการกระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของกลุ่มคนรู้จักคุ้นเคยทำการกู้ยืมเงินกัน โดยมีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด รองลงมาคือ แก๊งหมวกกันน็อก และปัจจุบันที่พบการกระทำความผิดมากขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กระทำผิดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง คือ การกู้ยืมเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ตลอดจนรวมไปถึงการกู้ยืมเงินในลักษณะที่เป็นการอำพรางเพื่อปกปิดความผิด เช่น การเช่าซื้อสินค้าในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

สำหรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเจ้าหนี้นอกระบบ ที่ยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย ขอเตือนให้หยุดการกระทำในทันที ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด โดยบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในทุกฐานความผิด ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ฯ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอกระบบอย่างจริงจัง ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน

สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1599 และ 0 2255 1898 ตลอด 24 ชั่วโมง