xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.วุฒิสภายื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบการรื้อถอนอาคารบอมเบย์เบอร์มา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวันชัย สอนศิริ และ พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมธรรมาภิบาล และคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีการรื้อถอนอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าไม้สวนรุกขชาติเชตวัน หรืออาคารบอมเบย์เบอร์มา ที่จังหวัดแพร่ ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ส่อการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

นายวันชัย กล่าวว่า ขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเอาผิดตั้งแต่การอนุมัติงบประมาณไปจนถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และห้างหุ้นส่วนแพร่โกสินทร์ก่อสร้าง การรื้ออาคารดังกล่าวไม่สามารถอ้างเหตุว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะได้ตรวจสอบการฟื้นฟูอาคารดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบอาคารอื่นๆ ที่มีลักษณะเข้าข่ายโบราณสถานเช่นเดียวกับอาคารบอมเบย์เบอร์มา ที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วย

ทั้งหมดเหล่านี้มีการประทำผิดต่างกรรม ต่างโอกาส ต่างวัน เวลากัน และเชื่อมโยงกัน คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าการกระทำเหล่านี้น่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินการกับบุคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ที่เห็นชัดเจนอาคารบอมเบยเบอร์มาเป็นโบราณสถานชัด และกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเป็นโบราณสถานกระบวนการต้องทำอย่างไร ต้องขออนุญาตใคร ใครก็ตามที่มาดำเนินการเรื่องนี้จะต้องรู้ จะปฏิเสธว่าไม่รู้ ไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดนั้นไม่ได้ หลายภาคส่วนมักจะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เข้าใจ คาดว่าคงอนุญาตแล้ว หรือขออนุญาตแล้ว แต่เอาเข้าจริงๆ ไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาต ดังนั้นแต่ละคน แต่ละหน่วยงานต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้

นอกจากนี้ นายวันชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ถือว่าการทำงานของฝ่ายบริหารฉับไว เบื้องต้นมีการสอบสวนและโยกย้ายบางส่วน แต่การหาตัวผู้กระทำผิดก็เป็นไปตามกระบวนการ ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่จริงจัง รวดเร็ว ทันใจ แต่ทางวุฒิสภาไม่ต้องการเพียงแค่นี้ แต่เรื่องอย่างนี้มีอยู่ทั่วประเทศ ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก

ด้าน พล.ร.อ.ฐนิธ กล่าวว่า กระบวนการจัดทำในเรื่องระเบียบพัสดุ ถือว่าไม่ถูกต้อง ควรจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ชัดเจน รวมทั้งการขออนุญาตปรับปรุงอาคารคือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบว่าทำไปถูกต้องหรือไม่