xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.หารือ UNODC กำหนดแนวทางให้เท่าทันการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะ หารือกับผู้แทนสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC ) เพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพของสำนักงานประสานงานชายแดนด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ โดย UNODC พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ทาง UNODC ยังมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 51 อัน ชุดป้องกันภัยทางการแพทย์ 136 ชุด แว่นตานิรภัย 340 อัน ถุงมือการแพทย์ 6,800 คู่ และหน้ากากอนามัย 17,000 ชิ้น เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. นำไปมอบให้กับสำนักงานประสานงานชายแดนด้านยาเสพติดและอาชญากรรมใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป