xs
xsm
sm
md
lg

"สรรพากร" ร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ หวังอุดช่องโหว่ตรวจสอบภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สรรพากรไทย" ยกระดับการตรวจสอบภาษี เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) โดยขอผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรไทย เป็นการยกระดับการตรวจสอบภาษีในการปิดช่องโหว่สำหรับการตรวจสอบภาษีธุรกิจ e-Commerce ข้ามชาติและธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี และจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน "เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ" ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Governing Board ของ TIWB คนแรกของทวีปเอเชีย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ทุกประเทศประสบปัญหาเดียวกันคือ เก็บภาษีธุรกิจประเภทสตรีมมิง หรือ e-Commerce ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทที่ทำ e-Commerce ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งหลายประเทศกำลังศึกษาว่าจะรับมืออย่างไร สรรพากรประเทศไทยจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ 2 องค์กร คือ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme : UNDP)

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไทยผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ หรือ TIWB นอกจากจะช่วยยกระดับความสามารถในการตรวจสอบภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรไทยในการติดตาม ตรวจสอบภาษีจากธุรกิจ e-Commerce และธุรกิจใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทยอีกด้วย

โดยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 TIWB ได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ Governing Board ของ TIWB จากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้งที่ผ่านมา นับเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทน มีวาระการทำหน้าที่ 3 ปี และจะเริ่มประชุมในเดือนตุลาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...