xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ รองรับการขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. ถึงวันที่ 31 ส.ค.63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ขยายเวลาออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พร้อมแนะนำให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เพราะง่าย สะดวก รวดเร็ว หากชำระภาษีไว้เกินให้ผูกกับระบบพร้อมเพย์จะได้ภาษีคืนเร็วกว่า

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เนื่องจากปีนี้กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด. 95) รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เสียภาษีและประชาชนจำนวนมากที่ใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร.1161)

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชน กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มเวลาการให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร.1161) ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-20.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติและขอรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรขอแนะนำให้ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต และหากชำระภาษีไว้เกินขอให้ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนภาษีกับระบบพร้อมเพย์จะช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็วขึ้นด้วย

นางสมหมาย ยังกล่าวถึงผลจากการรวบรวมสถิติการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาภาษีในแต่ละวันทำการนั้น กรมสรรพากรพบว่าช่วงเวลาที่มีประชาชนนิยมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมากที่สุด คือ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ส่วนเวลาที่มีผู้ใช้บริการไม่มากนัก คือ เวลา 08.30-09.00 น. และเวลา 16.00-18.00 น. จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้บริการสอบถามจาก Chat Bot “น้องอารี” บนหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมาตรการภาษีช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...