xs
xsm
sm
md
lg

สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ายาเสพติดจากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำยังคงเป็นภัยคุกคามไปหลายประเทศในภูมิภาคและเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธบางกลุ่มในประเทศเมียนมา มีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมค้ายาเสพติดข้ามชาติ จึงเห็นควรในแนวคิดร่วมกันจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางการสนับสนุนต่อไป

สำหรับหารือร่วมกันลักษณะนี้ กำหนดให้เกิดขึ้นในทุกเดือน เพื่อความเป็นปัจจุบันในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และผู้แทน UNODC ได้มอบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดสังเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อนำเผยแพร่หน่วยงานภาคีได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป