xs
xsm
sm
md
lg

“ศรีสุวรรณ”ฟ้องสำนักการโยธาฯ -อบต.มหาสวัสดิ์ ปมเอื้อนายทุนสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำชาวชุมชนชัยพฤกษ์ 33 เขตตลิ่งชันและชาวบางกรวย จ.นนทบุรี เดินทางมาที่ศาลปกครองกลาง เพื่อเข้ายื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. และนายก อบต.มหาสวัสดิ์ ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ของนายทุนหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากสร้างความเดือดร้อน และเสียหายต่อชาวชุมชนทั้งสองฝั่ง รวมทั้งปิดกั้นวิถีการเดินเรือนักท่องเที่ยวอย่างมาก

ทั้งนี้ สะพานข้ามคลองดังกล่าว ไม่เป็นประโยชน์ใดๆ ต่อชาวบ้านทั้งสองฝั่งแต่อย่างใด หากแต่ได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับชาวชุมชน ซึ่งทำให้มียานยนต์เข้ามาใช้สะพานมากขึ้น ทำให้ถนนภายในชุมชนที่คับแคบอยู่แล้วเกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อการสัญจร รวมทั้งทำให้มิจฉาชีพใช้สะพานดังกล่าวหลบหนีในการลักทรัพย์ในบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสะพานดังกล่าวมีความสูงไม่มากนัก ทำให้เรือบริการนักท่องเที่ยวที่ใช้อยู่เป็นประจำไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปได้ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก เป็นการทำลายวิถีของการท่องเที่ยวโดยทางเรือของผู้ประกอบการสมาคมเรือไทยในพื้นที่คลองดังกล่าว ที่สำคัญกองโบราณคดี กรมศิลปากรได้ยืนยันเป็นหนังสือมาถึงชาวบ้านแล้วว่า คลองมหาสวัสดิ์ เป็น “โบราณสถาน” ตามคำนิยามใน ม.4 แห่งพรบ.โบราณสถานฯ 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ม.4 ซึ่งเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น เพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำนครชัยศรีและแม่น้ำเจ้าพระยา และใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร และกรมธนารักษ์เสียก่อนด้วย

ดังนั้นการที่สำนักการโยธา กทม. และนายก อบต.มหาสวัสดิ์ใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ โดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งสร้างหมู่บ้านจัดสรรจำหน่าย มาใช้คลองสาธารณะ ซึ่งเป็นคลองที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทในการสร้างจุดขายทางการตลาดได้ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน และเสียหายของประชาชน และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่กฎหมายบัญญัติ สมาคมฯ จึงร่วมกับชาวบ้านในการเดินทางมายื่นฟ้องทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวต่อศาลปกครองในวันนี้ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตและสั่งให้ทุบทิ้งสะพานดังกล่าวต่อไป