xs
xsm
sm
md
lg

ภาคเอกชนเสนอตั้งกองทุนวงเงิน 5,000 ล.ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ผู้ประกอบการเสนอให้รัฐบาลกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ อาทิ โครงการชิมช้อปใช้ เพื่อกระตุ้นยอดขายอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเสนอให้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รูปแบบคล้ายกองทุนในประเทศจีน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการขยายการลงทุนที่อาจติดขัดในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เบื้องต้นเอกชนเสนอให้กองทุนมีวงเงินเริ่มต้น 5,000 ล้านบาท