xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 ถกซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายเฟส 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะ 2

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้