xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พม.ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวกให้กำลังใจ-เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก บริเวณริมถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ (9 พ.ค.) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมที่เป็นกลุ่มคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายจุติ ระบุว่า ได้เห็นความยากลำบากของชุมชน เพราะสร้างบ้านอยู่ใต้สะพาน จึงได้เสนอที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกเป็น 2 ทางเลือก คือ ห้องเช่าเดือนละ 999 บาท โดย 3 เดือนแรก จะไม่คิดค่าเช่า และให้เช่าอยู่ระยะยาว และการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการสร้างในที่ของรัฐบาล เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอให้ชุมชนร่วมกันตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ด้วยความยินยอมพร้อมใจกัน อีกทั้งจะดูแลเรื่องการมีงานทำและมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้