xs
xsm
sm
md
lg

“ธัชพล” ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ กคช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายธัชพล  กาญจนกูล
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขอประกาศให้ทราบว่า นายธัชพล กาญจนกูล ได้ยื่นหนังสือลาออกฉบับวันที่ 24 เมษายน 2563 จากตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก่อนหมดวาระในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะมีผล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รับอนุมัติการลาออกตามผลการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 แล้ว โดยระหว่างนี้ นายธัชพล กาญจนกูล ได้แจ้งขอลาพักจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่การลาออกมีผล

ทั้งนี้ ตามคำสั่งการเคหะแห่งชาติที่ ง. 062/2563 ได้มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต่อไป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น