xs
xsm
sm
md
lg

การเคหะฯ ออกมาตรการช่วยกลุ่มลูกค้าที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) สั่งการให้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการชำระค่าเช่า หรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติจึงออกมาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

สำหรับมาตรการที่ 1 พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที 

ส่วนมาตรการที่ 3 ลดค่าเช่า 50% เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563
และมาตรการที่ 4 จัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และการเคหะแห่งชาติจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1615