xs
xsm
sm
md
lg

กคช.ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าสู้วิกฤต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กคช. ประกาศ 4 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยมาตรการพักชำระค่าเช่าซื้อ ปลอดค่าเช่าทั้งลูกค้าอาคารเช่า ร้านค้ารายย่อย และแผงตลาด รวมทั้งลดค่าเช่า 50% สำหรับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือเช่าแผงตลาดที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหาร เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เม.ย.-มิ.ย.63 รวมถึงจัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบันและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วนจนทำให้เศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก จึงได้มอบนโยบายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (บอร์ด) มอบหมายให้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของ กคช.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ทำให้มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการชำระค่าเช่า หรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัย

ดังนั้น กคช.ได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ได้แก่

มาตรการแรก พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563-30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th

สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมา ต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจาก กคช.จะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที

มาตรการที่ 3 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้แก่ผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับ กคช. เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

และมาตรการที่ 4 จัดหาพื้นที่รองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กคช.จะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร.1615


กำลังโหลดความคิดเห็น