xs
xsm
sm
md
lg

"กคช." มอบสิทธิรับส่วนลดค่าเช่า 5% ให้สมาชิก "กอช."

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"กอช." จับมือ "กคช." มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 5% ของค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อสำหรับสมาชิก กอช. ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะฯ เพิ่ม 4 ต่อ โดยการสมัครสมาชิก กอช. เพื่อออมเงินเริ่มต้น 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มและรับส่วนลดในการเป็นสมาชิก 4 ต่อ

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก กอช. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ ได้มีเงินออมเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ เมื่อสมัครสมาชิก กอช. เริ่มต้นเงินออม 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มและรับส่วนลดในการเป็นสมาชิก 4 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1 จะได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก ช่วงอายุ 15-30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุมากกว่า 30-50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ช่วงอายุมากว่า 50-60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน ส่วนต่อที่ 3 คือการลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม และต่อที่ 4 รับส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน

ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ไม่ต้องเป็นกังวลต่อการส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง เนื่องจาก กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย ออมเงินเมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสมาชิก กอช. ต้องมีอายุ 15-60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ ต้องไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ เช่น นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

นอกจากนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณ หรือ www.nsf.or.th หรือที่หน่วยรับสมัคร กอช. เช่น ที่ว่าการอำเภอ ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น