xs
xsm
sm
md
lg

‘จุติ’ ย้ำช่วยผู้ยากไร้-คนพิการ-ไร้บ้านแบบยั่งยืน สั่ง กคช. ทำบ้านเช่า 999 บาทอีก 2 หมื่นหลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงชุมชนแออัด และคนยากไร้ ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อม ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ได้ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก (บริเวณริมถนนพระราม 9) เขตห้วยขวาง กทม. และชุมชน ส.พัทยา (ฝั่งเต็นท์) หลังบริเวณย่าน RCA เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ รวมถึงสอบถามปัญหา และความต้องการ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด

ปัจจุบันชุมชนคนหูหนวก มี 59 ครอบครัว 112 คน มีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 43 คน ซึ่งไม่มีความมั่นคงด้านที่พักอาศัย เพราะสร้างบ้านอยู่ใต้สะพาน ขณะที่ชุมชน ส.พัทยา (ฝั่งเต็นท์) ย่านอาร์ซีเอ มี 130 ครัวเรือน 300 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการขอคืนพื้นที่ ทำให้ชุมชนแห่งนี้ต้องย้ายออก
นายจุติ เปิดเผยว่า จากการเยี่ยมทั้ง 2 ชุมชน ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อให้การแก้ปัญหาระยะยาว จึงได้เสนอให้ย้ายไปอยู่ในที่อยู่ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยแบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ ห้องเช่าเดือนละ 999 บาท 3 เดือนแรก ไม่คิดค่าเช่าและให้เช่าอยู่ระยะยาว และการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ โดยสร้างในที่ของรัฐบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ขอให้ชุมชนร่วมกันตัดสินใจเพื่อย้ายไปยังที่พักใหม่ โดยขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันทั้งชุมชน ซึ่งกระทรวงจะดูแลเรื่องความเป็นอยู่ การขึ้นทะเบียนชุมชน ไปจนถึงการฝึกอาชีพ เพื่อให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระยะยาว” นายจุติกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น