xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.เตือน! ใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมหวังเคลมเงินประกันโควิด-19 เข้าข่ายฉ้อฉล มีโทษตาม ก.ม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเข้าจับกุมชายไทย พร้อมของกลาง ตราประทับของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 17 อัน ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ 95 ฉบับ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ภายในมีไฟล์แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ 65 แห่งทั่วประเทศ เครื่องปรินเตอร์ 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และสติกเกอร์ EMS ไปรษณีย์ไทย 2 เล่ม เพื่อจัดทำใบรับรองแพทย์ปลอม นำไปใช้ทำธุรกรรมทางราชการต่างๆ ในราคาใบละ 1,000 บาท และใบรับรองแพทย์ปลอม ในกรณีลูกค้าต้องการลางาน รวมถึงใบรับรองแพทย์ปลอมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ราคาใบละ 800 บาท

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่ามีการทำใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยได้ส่งไปให้ลูกค้าแล้วจำนวน 4 ใบ และอยู่ระหว่างการส่งให้ลูกค้าอีก 6 ใบนั้น ตนได้สั่งการให้ทีมเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่งตรวจสอบข้อมูล โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวนอกจากอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารแล้ว ยังอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัย ตามมาตรา 114/4 และมาตรา 108/4 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

หากพิสูจน์ได้ว่า ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือบุคคลใด เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยทุจริต มีการนำใบรับรองแพทย์ปลอมไปใช้เรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ อันเข้าลักษณะเป็นการฉ้อฉลการประกันภัย จะมีความผิดต้องรับโทษตามบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ หากปรากฏว่า ผู้ทำใบรับรองแพทย์ปลอมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่งใบรับรองแพทย์ดังกล่าวให้ผู้อื่นนำไปเคลมเงินเอาประกันภัยก็จะมีความผิดฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริต ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน

สำนักงาน คปภ. กำชับให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ตามข่าว รวมถึงได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์บูรณาการร่วมกับสายกฎหมายและคดี ติดตามและตรวจสอบขบวนการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องตามสัญญาประกันภัย