xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรเขตบางแค-บางกอกใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา แล้ว โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชน

โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางแค จำนวน 23 ชุมชน และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 28 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น