xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-พระราชินี”โปรดเกล้าฯให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ 49 ชุมชนได้รับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครทั้งซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 10,205 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตบางรัก จำนวน 49 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชน