xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรชุมชนเขตบางพลัด ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในเขตบางพลัด 41 ชุมชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ้งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมาแล้วโดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญไปมอบแก่ประชาชน

โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 41 ชุมชน อาทิ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ชุมชนวัดเทพนารี ชุมชนวัดพระยาศิริไอสวรรค์ ชุมชนบ้านญวณ ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 ชุมชนวัดภคินีนาถ เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น