xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน-สิ่งของให้กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศรับมือโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (7 เม.ย.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรมชั้น 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 300,000 บาท หน้ากาก Face - shield จำนวน 5,000 ชิ้น
และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น โดยมี พลอากาศเอกสุบิน ซิวปรีชา กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะผู้แทนโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน

ในการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ รวมทั้ผู้ต้องขัง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ ๆ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาในฐานะองค์ประธานกรรมการ ฯ เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรของกรมราชทัณฑ์