xs
xsm
sm
md
lg

พิษโควิด-19 รัสเซียเลื่อนลงประชามติรับรองแก้ไข รธน.ไม่มีกำหนด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย มีคำสั่งให้เลื่อนการลงประชามติรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประธานาธิบดีปูติน ระบุว่า รัฐบาลคำนึงถึงชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก ดังนั้นการลงประชามติจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน โดยรัฐบาลจะฟังความคิดเห็นของหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมประเมินสถานการณ์ ก่อนที่จะกำหนดวันและเวลาในการลงประชามติต่อไป

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีปูติน เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ลดอำนาจประธานาธิบดี และเพิ่มอำนาจให้แก่นายกรัฐมนตรี รวมถึงสภาแห่งรัฐ โดยอ้างว่าจะทำให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการปูทางไปสู่การครองอำนาจของประธานาธิบดีปูติน ภายหลังการลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก 4 ปี ข้างหน้า