xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยแนะชะลอขูดหินปูน-อุดฟัน ใช้หลัก '2-2-2'ดูแลช่องปาก เลี่ยง COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงต้องมีมาตรการคุมเข้มการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ทุกสถานประกอบการต่างป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นที่สุด แม้กระทั่งคลินิกทันตกรรม ก็เป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่มีโอกาสเสี่ยงในการแพร่โรคสูง จากน้ำลายที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำฟันที่ยังไม่มีอาการ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ทำฟันปลอม ควรรอให้พ้นระยะระบาดของโรคก่อน อย่างไรก็ตาม หากมีอาการฉุกเฉิน เช่น ปวดฟัน เหงือกบวม เป็นหนอง ได้รับอุบัติเหตุฟันหัก สามารถพบทันตแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ตามปกติ

ทางด้านทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลหรือคลินิกทำฟันในช่วงนี้ ประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดด้วยหลัก 2-2-2 คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที และภายใน 2 ชั่วโมงหลังแปรฟัน ควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม ใช้อุปกรณ์เสริมทำความสะอาดซอกฟัน เช่น ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟัน ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดหลังการใช้งาน ไม่ควรเก็บแปรงสีฟันใกล้กันจนหัวแปรงสัมผัสกับแปรงสีฟันของคนอื่น เพื่อป้องกันการถ่ายเทเชื้อโรค ลดการรับประทานของหวาน เน้นการรับประทานผักและผลไม้เพื่อป้องกันฟันผุ หากสุขภาพช่องปากดี ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง