xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.นครปฐม ยกนิ้วโรงเรียนวางมาตรการป้องไข้หวัดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม- สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด โดยความร่วมมือกันอย่างรวดเร็วของฝ่ายสาธารณสุข และโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน ได้ร่วมกันจัดมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความสําคัญในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค หลังพบนักเรียนเป็นหวัดหลายคน มีการตรวจวินิจฉัยพบเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดในโรงเรียนได้ดีมาก ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่น่าชื่นชม และเป็นแบบอย่างในการร่วมกันดำเนินการควบคุมป้องกันโรค

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากกรณีข่าวโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน ได้มีนักเรียนป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการหยุดเรียนเป็นเวลา 10 วันนั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับทางโรงเรียนดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดห้องเรียน จุดสัมผัสต่างๆ และได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่บุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เน้นหากมีอาการเจ็บป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว ให้พบแพทย์และพักรักษาตัวที่บ้าน ตามคำแนะนำของแพทย์ รวมทั้งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ติดตามนักเรียนทุกชั้นเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการป่วย

ทั้งนี้ ได้กำชับสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งให้รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และชักชวนให้คุณครู และนักเรียนเป็นผู้นำในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยหากไปในที่ชุมชนหรือมีอาการหวัด และหากมีการเปิดเรียนให้ร่วมคัดกรองไข้หวัดใหญ่นักเรียนทุกคน เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...