xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ จัดบริการทันตกรรมเชิงรุกเรือนจำอุดรธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชทัณฑ์ปันสุขฯ จัดบริการทันตกรรมเชิงรุกเรือนจำกลางอุดรธานี ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังในเรือนจำ ส่วนใหญ่ฟันผุ เหงือกอักเสบ บางรายอักเสบลึกถึงกระดูกขากรรไกร เผยรายฟนผุมาก ปวดฟันรุนแรง จะให้บริการฉุกเฉินถอนฟัน

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี กล่าวว่า หากเกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก ไม่ว่าภาวะฟันผุ ฟันโยกคลอน เหงือกอักเสบ เป็นต้น แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษา นอกจากสร้างความทุกข์ทรมานจากอาการปวดฟันและเหงือกแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่ร้ายแรงตามมาได้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาล แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ส่งผลให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันและสุขภาพช่องปากเข้าไม่ถึงการรักษา โดยโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ จากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม สปสช.เขต 8 อุดรธานี เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี และรพ.อุดรธานี ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อสนองต่อโครงการพระราชดำริ ในการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปยังเรือนจำเพื่อบริการทันตกรรมให้กับผู้ต้องขัง

ทพ.กวี กล่าวว่า ในรายที่ฟันผุมากและมีฟันซี่ที่เกิดภาวะปวดฟันรุนแรง จะให้บริการบริการฉุกเฉินโดยการถอนฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดก่อน และระยะต่อไปจึงเป็นการทยอยให้การรักษาในซี่อื่นต่อเนื่อง เช่น การอุดฟัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการส่งเสริมและป้องกัน เช่น การขูดหินน้ำลาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฟัน เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดบริการทันตกรรมในเรือนจำแต่ละครั้ง รพ.อุดรธานีจะจัดทีมทันตแพทย์และทันตภิบาลอย่างน้อย 5 คน พร้อมกับผู้ช่วยและทีมงานประมาณ 20 คน เข้าไปตรวจรักษาฟันและช่องปากให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 มีการจัดบริการทันตกรรมในเรือนจำไปแล้ว 6 ครั้ง แต่ละครั้งให้บริการผู้ต้องขังได้ 70-80 รายต่อวัน พบทั้งผู้ป่วยฟันผุ เหงือกอักเสบค่อนข้างมาก และมีบางรายยังมีภาวะการอักเสบที่ลึกไปถึงกระดูกขากรรไกร เบื้องต้นต้องให้การรักษาเพื่อบรรเทาภาวะเจ็บปวดก่อน แล้วค่อยให้การรักษาต่อเนื่องได้

“ในงบเหมาจ่ายรายหัวภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมค่าบริการทันตกรรมให้กับประชากรของหน่วยบริการในพื้นที่รวมถึงผู้ต้องขัง แต่ด้วยเรือนจำเป็นพื้นที่จำเพาะทำให้การจัดบริการเป็นไปค่อนข้างยาก ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่ได้รับบริการ ซึ่งคนที่มีภาวะฟันผุหากไม่ได้รับการอุดฟันในช่วง 3-6 เดือน จะเกิดอาการปวดฟันและลุกลาม แต่ด้วยโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดบริการทันตกรรมเชิงรุกเพื่อเข้าไปรักษาและดูแลสุขภาพฟันและช่องปากในเรือนจำ ช่วยเพิ่มคุณภาพที่ดีให้กับผู้ต้องขังได้” ทพ.กวี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...