xs
xsm
sm
md
lg

SCC ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ-ปิดพื้นที่ หลังพบ พนง.คู่ธุรกิจติดโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงกระแสข่าวพนักงานของคู่ธุรกิจจำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด หรือ MOC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ที่อยู่ในนิคมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจ ซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่า มีพนักงานของคู่ธุรกิจจำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว MOC ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราว ของ MOC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 08.30 – 16.00 น. โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าพื้นที่ ซึ่งไม่พบความผิดปกติในวันดังกล่าว โดยทันทีที่ทราบเหตุการณ์ MOC ได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานของบริษัท หรือพนักงานคู่ธุรกิจคนอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ COVID-19

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข MOC จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และปิดพื้นที่ของ MOC ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงานและคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดพัก เพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ MOC แต่อย่างใด