xs
xsm
sm
md
lg

แอร์พอร์ตลิงก์เตรียมลดค่าโดยสารคนใช้บัตรฯ นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เริ่ม มี.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) นอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak) สำหรับผู้ที่ใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฯ เพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้บริการสาธารณะมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมทั้งเตรียมออกประกาศและจัดทำโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบ ทั้งนี้ จะทดลองใช้มาตรการดังกล่าว 3 เดือน โดยจะเริ่มได้ในช่วงต้นมีนาคม 2563 ก่อนที่ประเมินผลต่อไป

สำหรับมาตรการดังกล่าว จะปรับลดอัตราค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วนให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฯ ที่มีอยู่ในระบบประมาณ 300,000-400,000 ใบ ในส่วนของอัตราค่าโดยสารปกติจะอยู่ที่ 15-45 บาทต่อเที่ยว ลดราคาเหลือ 15-25 บาทต่อเที่ยว โดยการเดินทางสถานีแรกจะมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 15 บาท สถานีที่ 2 อัตรา 20 บาท และสถานีที่ 3 เป็นต้นไปอยู่ที่ 25 บาท ทั้งนี้ นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 05.30-07.00 น., 09.00-17.00 น. และ 20.00-24.00 น. ให้บริการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์

อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 จากปัจจุบันนอกช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้โดยสารประมาณ 30,000-40,000 คนต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 50-60 จากช่วงเวลาปกติ โดยเบื้องต้นแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะสูญเสียรายได้ประมาณ 900,000 บาทต่อเดือน แต่จะไม่กระทบกับการดำเนินการ เนื่องจากมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จึงสามารถชดเชยรายได้แทนกันได้ ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ส่งผลให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลดลงประมาณ 7,000 คน จากปัจจุบันมีผู้โดยสาร 80,000 คนต่อวัน เหลือ 73,000 คนต่อวัน